Lena Ellertsson Freedman

Marknadsansvarig. Anställs sedan 2016

Lena Ellertsson ansvarar för kommunikation och marknadsföring. Lena har lång erfarenhet av kommunikation och marknadsföring i internationella företag verksamma inom fastigheter och finans.  

Lena har bland annat tidigare varit marknadschef på Aberdeen Asset Management och kommunikationschef på Catella Property Group.   Lena har en M.Sc. i Internationell Ekonomi från Uppsala Universitet

Lena Ellertsson Freedman

Tillbaka

Intervalor vänder sig uteslutande till institutioner och distributörer och den här webbsidan är endast avsedd för professionella investerare. Jag bekräftar härmed att jag är en professionell investerare


Godkännes