Marcus Andreis

Kundansvarig. Anställd från 1 oktober 2021

Marcus kommer närmast från Coin Investment Consulting där han arbetat med investeringsrådgivning mot institutionella investerare. Mellan 2012 och 2019 grundade och ledde Marcus bolaget Peak Asset Management tillsammans med tre partners. Vid sidan av det strategiska arbetet var Marcus fokusområde primärt försäljning och affärs-utveckling. Marcus har även arbetat med försäljning och affärsutveckling på FIM Bank (nu del av S-Pankki) och på Salus Ansvar (nu del av Folksam).

Marcus har en Kandidatexamen i företagsekonomi från Stockholms universitet och är diplomerad finansanalytiker från Handelshögskolan i Stockholm.

Marcus Andreis

Tillbaka

Intervalor vänder sig uteslutande till institutioner och distributörer och den här webbsidan är endast avsedd för professionella investerare. Jag bekräftar härmed att jag är en professionell investerare


Godkännes