Morten Brastad

Ansvarig Norge. Hos Intervalor sedan 2016 

 Morten är baserad i Oslo och har lång och bred erfarenhet av den norska finansbranschen. Han har varit på kundsidan inom Storebrands Kapitalförvaltning sedan 1997. Innan det hade han flera roller inom DNB koncernen, från 1984, inom Markets and Corporate, även här på kundsidan.

Morten är civilekonom från Norges Handelshögskola där han också tog högre examen inom Revision

Morten Brastad

Tillbaka

Intervalor vänder sig uteslutande till institutioner och distributörer och den här webbsidan är endast avsedd för professionella investerare. Jag bekräftar härmed att jag är en professionell investerare


Godkännes