Pasi Antola

Chef Intervalor Finland och Baltikum. Anställd sedan 2006.

Pasi Antola är chef för det finländska kontoret med ansvar för försäljning, marknadsföring och kundsupport till institutionella kunder och återförsäljare. Han är också ansvarig för Intervalors verksamhet i Baltikum.

Pasi påbörjade sin karriär som trainee inom investment banking och som aktiemäklare år 1988. Därefter följde flera seniora befattningar hos Svenska Handelsbanken, Unibank, Nordea och Kaupthing.

Pasi har en M Sc i nationalekonomi.

Pasi Antola

Tillbaka

Intervalor vänder sig uteslutande till institutioner och distributörer och den här webbsidan är endast avsedd för professionella investerare. Jag bekräftar härmed att jag är en professionell investerare


Godkännes