Viktor Klint

Kundansvarig. Anställd sedan juni 2020.

 Viktor tillträdde sin tjänst på Intervalor i juni 2020 och kommer närmast från Mangold Fondkommisson där han verkade som Senior Associate. Tidigare var Viktor bland annat  knappt sex år på svenska hedgefonden Brummer & Partners, där han arbetade mot såväl institutionella som privata (HNWI) investerare.
 
Viktor är Civilingenjör, Samhällsbyggnadslinjen, från KTH, Kungliga Tekniska Högskolan.
Han tog SwedSeclicens 2019.

 

Viktor Klint

Tillbaka

Intervalor vänder sig uteslutande till institutioner och distributörer och den här webbsidan är endast avsedd för professionella investerare. Jag bekräftar härmed att jag är en professionell investerare


Godkännes