Om Intervalor

Intervalor grundades 1992 för att möta den ökande efterfrågan på internationella investeringar bland nordiska investerare.

Vår affärsidé är att ge den nordiska marknaden tillgång till de främsta kapitalförvaltarna, kombinerat med bästa lokala service. Vi är 12 operativa personer och verksamheten bedrivs från Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn och Oslo men omfattar också Baltikum.

Intervalor marknadsför finansiella produkter på uppdrag av ett antal noggrant utvalda kapitalförvaltare. Vi är förvaltarnas exklusiva representant i Norden och Baltikum. Per 31 december 2022 hade våra förvaltare mer än 50 miljarder kronor under förvaltning på uppdrag av nordiska investerare.

Som en del av vår service anordnar vi seminarier och presentationer. Vi anordnar även investerarresor till utlandet för att investerare  ska få tillfälle att träffa förvaltarna på plats, samt tillhandahåller löpande information om de förvaltare vi representerar och deras produkter.

Intervalor lägger löpande ner ett stort arbete på att analysera marknaden och dess aktörer. Vi bevakar utvecklingen hos de förvaltare vi representerar och jämför med deras konkurrenter. Vi har valt ut de förvaltare vi representerar utifrån en lång rad kriterier, både kvantitativa och kvalitativa, och inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv. 

 

Du kan också ladda ner en kort presentation.


Important information:

Vår uppgift är att marknadsföra de valda förvaltarnas fonder och diskretionära förvaltningsuppdrag i de nordiska och baltiska länderna samt att informera och ge service till investerare. Önskas mer information om Intervalor eller de förvaltare vi representerar är du varmt välkommen att kontakta oss på intervalor@intervalor.com eller på 08 660 80 40.

Investments are made directly in the managers’ products and there is no formal business relationship between the investor and Intervalor. Intervalor is not regulated  by Finansinspektionen (the local FSA). Prospectus or simplified prospectus should always be consulted prior to investing. Past performance is no guarantee for future returns.

Intervalor vänder sig uteslutande till institutioner och distributörer och den här webbsidan är endast avsedd för professionella investerare. Jag bekräftar härmed att jag är en professionell investerare


Godkännes