Referenskunder

Intervalor har sedan starten 1992 haft glädjen att samarbeta med ett stort antal nordiska investerare och distributörer. Detta är ett urval av referenskunder som godkänt att omnämnas:

- Andra AP-fonden
- Anna Ahlström och Ellen Terserus Stiftelse
- Coeli Fonder AB
- EVLI Investment Management Ltd
- Fondmarknaden.se
- Förvaltnings AB Sydholmarna
- Hyresgästföreningen
- Industriens Pensionskassa
- Kirkon Kerusrahasto/Kyrkans Centralfond Finland
-
Konung Gustaf V:s Jubileumsfond
- Konung Gustaf VI Adolfs Fond för Svensk Kultur
- Kungliga Patriotiska Sällskapets Understödsfond
- Landsorganisationen i Sverige (LO)
- Landstinget Västmanland
- Länsförsäkringar Gotland
- Länsförsäkringar Stockholm  
- Nordea
- Oy The English Tearoom Ab
- Prins Carl Gustafs Stiftelse
- Rautaruukki Eläkesäätiö
- Sandvik Eläkesäätiö
- Svenska Kommunalarbetarförbundet
- Unipension I/S

- Västerås Stad
- Ålandsbanken Asset Management

Intervalor vänder sig uteslutande till institutioner och distributörer och den här webbsidan är endast avsedd för professionella investerare. Jag bekräftar härmed att jag är en professionell investerare


Godkännes