Styrelse Intervalor AB

 


Fredrik Ydevall

Fredrik Ydevall

Styrelseordförande

Läs mer

Charlotte Darth

Charlotte Darth

Styrelseledamot

Läs mer

Lennart Låftman

Lennart Låftman

Styrelseledamot

Läs mer

Lars Nyberg

Lars Nyberg

Styrelseledamot

Läs mer

Anders Bladh

Anders Bladh

VD samt ansvarig för Intervalor Danmark

Telefon (växel) 08-660 80 40

Läs mer

Stina Byström

Stina Byström

Chef Finans och administration

Telefon 08-660 80 52

Läs mer

Intervalor vänder sig uteslutande till institutioner och distributörer och den här webbsidan är endast avsedd för professionella investerare. Jag bekräftar härmed att jag är en professionell investerare


Godkännes