Styrelse Intervalor AB

 


Fredrik Ydevall
Fredrik Ydevall
Styrelseordförande
Charlotte Darth
Charlotte Darth
Styrelseledamot
Lennart Låftman
Lennart Låftman
Styrelseledamot
Lars Nyberg
Lars Nyberg
Styrelseledamot
Anders Bladh
Anders Bladh
VD samt ansvarig för Intervalor Danmark
Stina Byström
Stina Byström
Ansvarig Finans och administration

Intervalor vänder sig uteslutande till institutioner och distributörer och den här webbsidan är endast avsedd för professionella investerare. Jag bekräftar härmed att jag är en professionell investerare


Godkännes