Charlotte Darth

Styrelseledamot sedan april 2017

Charlotte är sedan februari 2020 VD i Binero AB där hon tidigare var styrelsemedlem. Charlotte har lång erfarenhet av ledarroller i internationella bolag, senast som Vice President på CGI Sverige för organisationen Emerging Technologies. Innan dess har hon  bland annat arbetat som VD för Affecto Sverige AB och VD för ReadSoft Sverige AB. Dessförinnan arbetade hon som global marknadsdirektör på Lawson Software.

Charlotte har lång erfarenhet från ledande positioner med fokus på digitalisering, förändringsledning,  affärsutveckling och ledarskap. Hon är certifierad Professionell Coach och har uppdrag som mentor och coach.

Charlotte är civilekonom från Stockholms Universitet

Charlotte Darth

Tillbaka

Intervalor vänder sig uteslutande till institutioner och distributörer och den här webbsidan är endast avsedd för professionella investerare. Jag bekräftar härmed att jag är en professionell investerare


Godkännes