Fredrik Ydevall

Styrelseordförande sedan april 2020, styrelseledamot sedan 2013.

Delägare och marknadsansvarig på fastighetsbolaget Hyreshuset Katrineholm. Fredrik är också ledamot i styrelsen för KFV  (Katrineholm, Flen, Vingåker) Marknadsföring.

Tidigare kundansvarig och delägare på Intervalor med ansvar för stora institutioner i Sverige och för Norge. Fredrik har drygt 20 års erfarenhet från finansbranschen varav 18 år på Intervalor.

Fredrik har en MBA i Finansiell Ekonomi & Redovisning från Linköpings Universitet samt från Mannheims Universitet i Tyskland.

Fredrik Ydevall

Tillbaka

Intervalor vänder sig uteslutande till institutioner och distributörer och den här webbsidan är endast avsedd för professionella investerare. Jag bekräftar härmed att jag är en professionell investerare


Godkännes