Lars Nyberg

Styrelseledamot sedan 2013.

 

Lars Nyberg har arbetat som vice VD i Handelsbanken och i FöreningsSparbanken, nuvarande Swedbank. Mellan åren 1999 och 2011 var han vice riksbankschef. Lars har varit ledamot i styrelsen för bland annat Stockholms Fondbörs och Finansinspektionen och lett statliga utredningar om hushållens sparande och försäkringsbolagens placeringsregler. Idag är Lars styrelseledamot  i bl.a. Nasdaq Clearing AB. Under senare år har han också arbetat med krisdrabbade banker i Slovenien och Grekland.

Lars Nyberg är docent i nationalekonomi från Handelshögskolan i Stockholm

 

Lars Nyberg

Tillbaka

Intervalor vänder sig uteslutande till institutioner och distributörer och den här webbsidan är endast avsedd för professionella investerare. Jag bekräftar härmed att jag är en professionell investerare


Godkännes