Lennart Låftman

Styrelsemedlem (Styrelseordförande 1999- april 2020)

Lennart var tidigare VD för Femte AP-fonden (en del av det svenska nationella pensionssystemet) fram till 1998. Han har även varit VD för Affärsvärlden och var en av grundarna till Consensus Group. Vidare har han arbetat som assisterande professor i industriell ekonomi vid Linköpings universitet, och som journalist.

I dag är Lennart styrelseordförande i Data Center Invest Holding Sweden AB och EOJ1933 ABHan är även ledamot i styrelserna för Byggnads AB S:t Erik, RFSU AB, Kallebäck Property Invest AB och Telge Energi AB. 

Lennart har en examen från Handelshögskolan i Stockholm.

Lennart Låftman

Tillbaka

Intervalor vänder sig uteslutande till institutioner och distributörer och den här webbsidan är endast avsedd för professionella investerare. Jag bekräftar härmed att jag är en professionell investerare


Godkännes