Stina Byström

Chef Finans & Administration sedan 2007. Anställd sedan 2003.

Stina Byström ansvarar för finans och administration. Hon har även det övergripande ansvaret för kundsupport och affärer, och är sekreterare i Intervalors styrelse. Stina har arbetat med ekonomi och redovisning sedan 1983 då hon började sitt första jobb på Bohlins Revisionsbyrå 1983 (numera KPMG). Därefter har Stina bland annat arbetat på Kilroy Travels som ekonomichef och på riskkapitalbolaget Speed Ventures. 1987-90 bodde Stina i Sydney, Australien där hon arbetade på Deloitte, Haskins & Sells och Nobelpharma. 
Stina har en civilekonomexamen från Göteborgs Universitet 1985. 

Stina Byström

Tillbaka

Intervalor vänder sig uteslutande till institutioner och distributörer och den här webbsidan är endast avsedd för professionella investerare. Jag bekräftar härmed att jag är en professionell investerare


Godkännes