Välkommen till Intervalor

Intervalor marknadsför fonder och mandat till professionella investerare i Norden och Baltikum på uppdrag av ett antal noggrant utvalda kapitalförvaltare. Vi är förvaltarnas exklusiva partner i regionen.

Vi arbetar som ett team där förvaltarna står för förvaltningsexpertisen och vI på Intervalor står för den lokala servicen. 

Följ oss på LinkedIn för nyheter från Intervalor och våra förvaltare   

 

Viktig information till svenska investerare angående RBC Global Asset Managements fonder
Till följd av andra övergångsregler i Sverige än övriga Norden efter Brexit är RBC Global Asset Managements fonder för närvarande inte tillgängliga för svenska investerare som vi inte haft kontakt angående dessa fonder med före 2020-12-31. Kontakta oss gärna på  08- 660 80 40 för mer information eller mejla oss på Intervalor@intervalor.com
Träffa vårt team

Kontakta oss

Intervalors Hållbarhetspolicy

Intervalor Integritetspolicy


Intervalor vänder sig uteslutande till institutioner och distributörer. Den här webbsidan är avsedd endast för professionella investerare.

Den information Intervalor lämnar skall inte betraktas som oberoende eller som rådgivning. Vår uppgift är att marknadsföra de valda förvaltarnas fonder och diskretionära förvaltningsuppdrag i de nordiska och baltiska länderna samt att informera och ge service till investerare.

Intervalor vänder sig uteslutande till institutioner och distributörer och den här webbsidan är endast avsedd för professionella investerare. Jag bekräftar härmed att jag är en professionell investerare


Godkännes